วิธีชำระเงิน

 

 

 

คุณสามารถชำระเงินด้วย PayPal
คุณสามารถคลิก Add to Cart ด้วย PayPal!

การโอนเงินจากบัตรเครดิตธนาคารของคุณ

OTD License No. 33/05250

***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพดินฟ้าอากาศและความเหมาะสม
***โอนมัดจำ 100% ก่อนวันเดินทาง
หมายเลขบัญชี 332-2-86763-7 ธนาคารกสิกรไทย  สาขาป่าตอง ภูเก็ต 
คุณพิฐชญาน์ ทิชาวงศ์พันธู์

หมายเลขบัญชี 668-0-28568-8 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต
คุณพิฐชญาน์ ทิชาวงศ์พันธุ์

หมายเลขบัญชี 465-1-18465-9 ธนาคารกรุงศรีฯ  สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต
คุณพิฐชญาน์ ทิชาวงศ์พันธุ์

เมื่อคุณโอนเงินแล้วกรุณาส่ง E-mail หรือ SMS แจ้งให้เราทราบทุกครั้ง
E-mail : i.amphukettravel@gmail.com
โทร. +66987-060905
โทร. +66987-693979

รายละเอียด:
1 คุณควรจะจองแพ็คเกจทัวร์อย่างน้อยก่อน  1-2 วัน
2 หลังจากที่เราได้รับ E-mail หรือ SMS ของคุณ เราจะจัดส่ง Voucher ให้คุณทันทีภายใน 1-2 วัน
3 ให้คุณพิมพ์ Voucher ออกมาแล้วนำไปแสดงต่อพนักงานขับรถหรือไกด์ที่จะมารับคุณในวันเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตนที่คุณได้จองแพ็คเกจทัวร์นี้จริง
4.โทรแจ้งที่หมายเลข +66987-060905 หรือ (Scan ใบโอนเงิน) พร้อมชื่อ – สกุล, email address มาที่ E-mail : i.amphukettravel@gmail.com
5.เมื่อได้รับ การยืนยัน หรือ Fax. หรือ E-mail แล้ว ทางเราจะจัดส่งใบยืนยัน และใบเสร็จรับเงิน ไปยังผู้จอง ( ภายในเวลาไม่เกิน 1-2 วัน นับจากวันโอนเงิน )

การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน
การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทางประมาณ 1-2 อาทิตย์ และทางเราจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยทางเรา จะหักเงินค่าธรรมเนียม 10% จากยอดเงินที่สั่งจอง หากทำการยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทางน้อยกว่า 1 อาทิตย์ ทางเราจะหักเงินเต็มจำนวนเงินของยอดสั่งจอง (จะยกเลิกทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ ) โดยแจ้งหมายเลขบัญชีมาด้วยเพื่อการโอนเงินคืนค่ะ

6. รับชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ PayPal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *